ماده 1 : هدف

هدف از تهیه وتنظیم قوانین مسابقات اداره عادلانه و روان ، و نیز کاربرد قوانین استاندارد شده درکلیه امور مربوط به مسابقاتی است که توسط فدراسیون جهانی تکواندو ، اتحادیهای قاره ای ویا فدراسیون های کشوری عضو سازماندهی یا برگزار می گردد .

تفسیر

هدف از ماده یک اطمینان از استاندارد بودن همه مسابقات در سطح جهان است . مسابقه ای که اصول زیر بنایی این قوانین در آن رعایت نگردد ، به عنوان مسابقه تکواندو پذیرفته نمی شود .

ماده 2 - کاربرد

قوانین مسابقات باید در کلیه مسابقاتی که توسط فدراسیون جهانی تکواندو ، اتحادیه های قاره ای و فدراسیون های کشوری عضو سازماندهی یا برگزاری می شود ، رعایت گردد . با این وجود هر فدراسیون کشوری عضو که مایل به تغیر بخشی از قوانین باشد ، باید قبلا تائیدیه فدراسیون جهانی تکواندو را دریافت نماید.

توضیح (1 )

قبلاً تائید یه را در یافت نماید : هر سازمانی که بخواهد قسمتی از قوانین موجود را تغییر دهد ، باید تغییرات مورد نظر ودلایل آن را به فدراسیون جهانی تکواندو ارسال نماید . تائیدیه هر گونه تغییری در این قوانین باید یک ماه قبل از برگزاری مسابقات از فدراسیون جهانی تکواندو در یافت شده باشد.

توضیح (2 )

طبقه بندی وزنها ، افزایش یا کاهش تعداد داوران بین المللی ، تغییر محل استقرار بازرس ، منشی ، کمیته پزشکی و غیره و زمان مسابقه مواردی هستند ، که می توان پس از دریافت تائیدیه از فدراسیون جهانی تکواندو در آنها تغییراتی داد . مواردی از قبیل امتیازات ، اخطارها ، امتیازات منفی و محوطه مسابقه را تحت هیچ شرایطی نمی توان تغییر داد .

ماده 3 - محوطه مسابقه

 اندازه محوطه مسابقه 10 در 10 متر است و باید در سطحی صاف و عاری از هر گونه بر آمدگی مزاحم قرار گیرد . محوطه مسابقه باید توسط تشک الاستیکی پوشانده شود . در صورت ضرورت می توان محوطه مسابقه را بر سکویی با ارتفاع 50 الی 60 سانتیمتر قرارداد و جهت حفظ ایمنی مبارزین باید لبه خارجی محوطه مسابقه با شیب کمتر از 30درجه به سطح اتصال یابد .

 1- علامت گذاری محوطه مسابقه

1) محوطه 10 در 10 متر ، محوطه مبارزه نامیده می شود و خط مرزی محوطه مسابقه را خط حد می نامند .خط حدی که در نزدیکی میز منشی و پزشک قرار دارد ، خط حد یک و باقی خطوط حد به ترتیب جهت چرخش عقربه های ساعت خطوط حد دو ، سه و چهار می باشند .

http://araktaekwondo.blogfa.com

نمای محوطه مسابقه تکواندو:

 

 

1 - محل استقرار سر داور

2 – محل استقرار داوران کنار

3 - محل استقرار منشی

 4- محل استقرار پزشک

1-5 - محل استقرار مبارز آبی

2-5- محل استقرار مبارز قرمز

1-6- محل استقرار کوچ آبی

2-6- محل استقرار کوچ قرمز

 

تعیین محل های استقرار:

1) محل استقرار داور

محل استقرار سر داور 50/1 متر دور تر از نقطه مرکزی محوطه مسابقه نزدیک به خط سوم حد است .

2) محل استقرار داوران کنار

محل استقرار داور کنار شماره یک به فاصله 5/0 متر از گوشه خطوط حد یک و چهار و محل استقرار داور کنار شماره دو به فاصله 5/0 متر از گوشه خطوط حد یک و دو حد و محل استقرار داور کنار شماره سه به فاصله نیم متر از گوشه خطوط حد دو و سه و محل استقرار داور کنار شماره جهار به فاصله نیم متر از گوشه خطوط حد سه و چهار قرار دارد .

3) محل استقرار منشی

محل استقرار منشی به فاصله بیش از 2 متر از خط حد شماره یک و رو به محوطه مسابقه و نیز نزدیک به گوشه خطوط حد یک و دو می باشد

4) محل استقرار کمیته پزشکی

محل استقرار کمیته پزشکی به فاصله بیش از 3 متر در سمت راست خط حد یک است .

5) محل استقرار مبارزین

محل استقرار مبارزین در دو نقطه مقابل به هم و به فاصله یک متر از مرکز محوطه مسابقه و پنج متر از خط حد شماره یک می باشد . ( مبارز قرمز رو به خط حد شماره دو و مبارز آبی رو به خط حد شماره چهار می باشد .

6) محل استقرار کوچ ها

محل استقرار کوچ ها به فاصله یک متر از مرکز خط حد در راستای محل استقرار هر یک از مبارزین است .

7) محل استقرار میز بازرسی

برای بازرسی لوازم ایمنی مبارزین باید میز بازرسی در نزدیکی ورودی محوطه مسابقه قرار گیرد .

http://araktaekwondo.blogfa.com

توضیح (1)

تشک الاستیکی : میزان انعطاف پذیری تشک باید قبل از مسابقه توسط فدراسیون جهانی تکواندو تائید شود .

توضیح (2)

اندازه محوطه مبارزه : اندازه محوطه مبارزه 10 در10متر است و برای ایمنی مبارزین باید یک تا دو متر بیرون تر از خط حد با تشک پوشانده شود. بنابراین زمین مسابقه 12 در 12 متر یا 14 در 14 متر خواهد بود .

توضیح (3)

سکوی مسابقه : سکوی مسابقه باید بر اساس طرح مربوطه ساخته شود .

http://araktaekwondo.blogfa.com

نمای سکوی مسابقه تکواندو :

 

توضیح (4)

رنگ : رنگ تشک باید به گونه ای باشد که انعکاس شدید یا خسته کننده ای برای مبارزین یا تماشاچیان نداشته باشد . رنگ بندی محوطه باید با لوازم ایمنی ، لباس مبارزین و محوطه مسابقه هماهنگی داشته باشد .

توضیح (5)

میز بازرسی : در میز بازرسی، اندازه بودن لباس و تجهیزات ایمنی مبارزین و نیز تطابق آنها با استانداردهای فدراسیون جهانی توسط بازرس کنترل میشود . در صورتی که تجهیزات تایید نشوند ، از مبازردر خواست خواهد شد تا تجهیزات ایمنی را تعویض نماید .

(دستور العمل اجرایی 1)

سرداور باید برای پیشگیری از قطع بی مورد مسابقه درک کاملی از اندازه های محوطه مبارزه وکاربرد آنها در داوری و نیز استفاده از تمام محدوده محوطه مبارزه داشته باشد .

http://araktaekwondo.blogfa.com

(دستور العمل اجرایی2 خط حد )

وقتی که یکی از پاهای مبارزی از خط حد خارج شود ، سر داور باید بلافاصله " کالیو " را اعلام و جریمه " کیونگ گو " بدهد . در صورتی که پاهای هر دو مبارز از خط حد خارج شده باشد ، سرداور باید جریمه " کیونگ گو " را برای هر دو مبارز اعلام نماید .

http://araktaekwondo.blogfa.com

ماده4 - مبارزین

1- صلاحیت مبارزین

 

1) دارای ملیت تیم شرکت کننده باشند .

2) توسط فدراسیون تکواندو کشوری معرفی شده باشند .

3) دارای گواهینامه دان صادره از کوکی وان یا فدراسیون جهانی تکواندو باشد و در مورد مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان دارای گواهینامه پوم یا دان برای سنین14 تا 17 سال بر اساس سالی که مسابقات در آن انجام می شود ، باشند .

تفسیر

سن مبارزین برای مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان بر اساس سال و نه تاریخ تولد مشخص می شود و مبارزین باید بین 14 تا 17 ساله باشند . برای مثال ، برای مسابقاتی که در 9 سپتامبر2004 برگزار می شود ، مبارزینی که بین اول ژانویه 1987 تا 31 دسامبر1990به دنیا آمده اند ، مجاز به شرکت در مسابقات هستند .

 

2- لباس و تجهیزات مبارزین

1) مبارزین باید محافظ تنه ، محافظ سر ، کاپ ، ساق بند ، ساعد بند ، دستکش و لثه را قبل از ورود به محوطه مبارزه بپوشند

2) کاپ ، ساق بند و ساعد بند باید زیر لباس تکواندو پوشیده شوند و مبارزین باید تجهیزات ایمنی و دستکش و لثه ای را که توسط فدراسیون جهانی تکواندو تایید شده جهت استفاده شخصی به همراه داشته باشند . پوشیدن هر چیز دیگر ، غیر از کلاه ایمنی در قسمت سر مجاز نیست .

 

3- کنترل پزشکی

1) استفاده یا کاربرد هر نوع دارو یا مواد شیمیایی که در آیین نامه ضد دوپینگ فدراسیون جهانی آمده است ، در مسابقات تکواندویی که توسط فدراسیون جهانی برگزار یا تایید می شود ، ممنوع می باشد . در مسابقات تکواندو بازی های المپیک یا سایر بازی های چند رشته ای ، آیین نامه ضد دوپینگ کمیته بین المللی المپیک اجرا می گردد .

2) فدراسیون جهانی تکواندو مجاز است ، هر گونه آزمایش پزشکی لازم را جهت تشخیص موارد نقص این قانون توسط مبارزین انجام دهد و هر برنده ای که از اجرای آزمایش خودداری نماید یا ثابت شود که ناقض قوانین مذکور بوده ، از رده بندی نهایی حذف و رده بندی به مبارز بعدی در جدول رده بندی انتقال خواهد یافت .

3) کمیته برگزاری باید آمادگی انجام آزمایشات پزشکی را داشته باشد .

4) جزییات آیین نامه ضد دوپینگ فدراسیون جهانی به عنوان بخشی از آیین نامه ها شمرده خواهد شد .

http://araktaekwondo.blogfa.com

توضیح (1)

دارا بودن ملیت تیم شرکت کننده : وقتی مبارزی نماینده یک تیم ملی می شود ، ملیت او براساس تابعیت وی قبل از نام نویسی برای شرکت در مسابقه تعیین می شود .تابعیت مبارز از طریق بررسی پاسپورت وی مشخص می شود در صورتی که تابعیت مبارزی که دارای بیش از یک تابعیت باشد ، ایجاد مشکل نماید ، مبارز باید تابعیت تیمی را انتخاب کند که به آن تعلق دارد .

( توضیح مترجم : مبارز باید تابعیت تیمی را انتخاب کند که از فدراسیون آن کشور برای شرکت در مسابقه معرفی شده و همراه آن تیم آمده است . )

توضیح (2)

رنگ محافظ لثه محدود به سفید یا بی رنگ است . در صورتیکه کمیته پزشکی استفاده از محافظ لثه را برای مبارز زیان آور تشخیص دهد ، مبارز می تواند از آن استفاده ننماید