روح الله نیک پا، تکواندوکار افغانی تاکنون توانسته دو مدال بازیهای المپیک را برای کشور خود به ارمغان آورد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون تکواندو؛

روح الله نیک پا ملی پوش تیم ملی تکواندو افغانستان گفت: کسب مدال های بازیهای المپیک ، افتخاری بزرگ و مهم برای وی و کشورش است، کشوری که سالها درگیر جنگ بوده و کسب این مدال ها باعث خوشحالی مردم افغانستان شده است.

نیک پا با اشاره به اینکه رسانه های افغانستان در طول مدت بازیهای المپیک 2012 تمام رقابتهای وی را به صورت زنده پوشش دادند بیان داشت: بی اندازه مردم کشور و میهنم را دوست دارم و با وجود تمام سختی های زندگی در افغانستان، همواره تلاش کرده ام تبدیل به یک ستاره تکواندو در این کشور شوم و همچنان تمام سعی خود را خواهم کرد که در بازیهای المپیک 2016 بار دیگر برای کشورم مدال آوری کنم.

وی نخستین مدال برنز را در بازیهای المپیک 2008 پکن و دومین مدال برنز را در بازیهای المپیک 2012 لندن به گردن بیاویزد.


منبع: فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران