۱- مسئولیت آموزش و نرمش و تمرین و حضور و غیاب اعضاء کلاس در طول کلاس بر عهده مربی مربوطه می باشد.

۲- حضور فیزیكی، حاضر بودن مربی در زمان تمرین و حضور فیزیكی با لباس ورزشی در محل تمرین (دو جانگ ) و مراقبت همه جانبه از ورزشكار که در صورت عدم حضور میبایست مربی جانشین شایسته ای انتخاب نماید و یا با اطلاع مدیر سالن تمرینات را تعطیل نماید.

۳- اطلاع کافی از وضعیت سلامت ورزشكار: با ارایه برگه سلامتی و داشتن رضایت نامه والدین برای ورزشكاران زیر 18 سال با اطلاع مدیر سالن و مربی که هر دو در این خصوص مسئول خواهندبود و دارا بودن بیمه ورزشی معتبر برای کلیه ورزشكاران و مربی در حال تمرین که مسئولیت آن بر عهده مدیر و مربی باشگاه می باشد.

۴- طبقه بندی سنی و یا کمربندی ورزشكاران تحت پوشش در زمان تمرینات جهت علیم فنی مناسبتر و سرعت در فراگیری توسط ورزشكار